מבוא לתכנות

מבוא לתכנות

» שעות אקדמיות: 40

» סילבוס מלא להורדה: מבוא לתכנות

* רוצה לקבל יותר פרטים על הקורס?

קורסים שתלמידים אחרים רכשו בנוסף לקורס זה:

מק”ט
שם הקורס
שעות אקדמיות
מפגשי לימוד בכיתה
מסגרת לימודים
סילבוס מלא להורדה

5013
224
45
בוקר/ערב
MCPD: ASP.NET Developer 3.5

5014
272
55
בוקר/ערב
MCPD: Windows Developer 3.5

5015
368
74
בוקר/ערב
MCPD: Enterprise Applications Developer 3.5